^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакти
моб. 0501603550, 0509166575
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридичні послуги надаються за адресою: м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, б. 28, к. 1 (вхід з двору)

Послуги надають

                                                                                                   

Корисна інформація

Рішення Європейського суду з прав людини та порядок їх виконання Україною.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»

     Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України; з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї; з впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини; зі створенням передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України.

       Рішення є обов’язковим для виконання Україною.

       Порядок виконання Рішення визначається цим Законом, Законом України “Про виконавче провадження”.

       Виконання Рішення здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

   Протягом десяти днів від дня одержання повідомлення про набуття Рішенням статусу остаточного, орган представництва готує та надсилає для опублікування в газеті “Урядовий кур’єр” стислий виклад Рішення українською мовою, який має включати основні параметри: офіційна назва рішення, номер заяви до Суду, дата постановлення рішення, стислий виклад фактів у справі та питань порушеного права, резолютивна частина рішення. Потім орган надсилає стислий виклад Рішення Стягувачеві, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, всім державним органам, посадовим особам та іншим суб’єктам, безпосередньо причетним до справи, за якою постановлено Рішення. Відразу орган представництва роз’яснює Стягувачу його права подати до державної виконавчої служби заяву про виплату відшкодування, в якій мають бути зазначені реквізити банківського рахунка для перерахування коштів; надсилає до державної виконавчої служби всі необхідні для цього документи( текст остаточного рішення Суду у справі проти України.

     Неподання Стягувачем заяви про виплату відшкодування не є перешкодою для виконання Рішення.

    Виплата Стягувачеві відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк з моменту набуття Рішенням статусу остаточного або у строк, передбачений у Рішенні. У разі порушення строку, на суму відшкодування нараховується пеня відповідно до Рішення.
  Якщо встановити місцеперебування (місцезнаходження) Стягувача – фізичної особи неможливо, а також у разі смерті Стягувача – фізичної особи чи реорганізації або ліквідації Стягувача – юридичної особи сума відшкодування перераховується на депозитний рахунок державної виконавчої служби.

   У разі невиконання або неналежного виконання Рішення винні службові особи, до повноважень яких належить це виконання, несуть адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність, передбачену законами України.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика