^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакти
моб. 0501603550, 0509166575
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридичні послуги надаються за адресою: м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, б. 28, к. 1 (вхід з двору)

Послуги надають

                                                                                                   

Корисна інформація

Індивідуальні та колективні заходи при встановленні порушення державою прав особи.

      Заходи індивідуального характеру спрямовані на відновлення конкретного пра­ва, порушеного державними органами, стосовно конкретної особи.

        Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав лю­дини» до таких заходів, відносить:

1) виплата відшкодування;

2) відновлення настільки,  наскільки це можливо, попереднього юридичного   стану,  який  Стягувач  мав  до  порушення  Конвенції

3)  інші  заходи,  передбачені у Рішенні.

     Відновлення   попереднього   юридичного   стану  Стягувача
здійснюється, зокрема, шляхом:      а) повторного розгляду справи  судом,  включаючи  відновлення провадження у справі;      б) повторного розгляду справи адміністративним органом.      Протягом  десяти  днів від дня одержання повідомлення про набуття Рішенням статусу остаточного Орган представництва:     а) надсилає  Стягувачеві  повідомлення  з  роз'ясненням  його права порушити провадження про перегляд  справи  та/або  про  його право   на   відновлення   провадження   відповідно   до   чинного законодавства;     б)  повідомляє  органи,  які  є  відповідальними за виконання передбачених   у   Рішенні   додаткових   заходів  індивідуального характеру,  про  зміст, порядок і строки виконання цих заходів. До повідомлення   додається  переклад  Рішення,  автентичність  якого
засвідчується  Органом  представництва.     Контроль за виконанням додаткових заходів індивідуального  характеру,  передбачених у Рішенні,  що здійснюються під  наглядом Комітету    міністрів   Ради   Європи,   покладається   на   Орган представництва.     Орган  представництва  має  право  отримувати  від органів,  які  є  відповідальними  за виконання додаткових заходів індивідуального  характеру, передбачених у Рішенні, інформацію про хід   і  наслідки   виконання  таких  заходів,  а  також  вносити Прем'єр-міністрові  України  подання  щодо  забезпечення виконання додаткових заходів індивідуального характеру.     Органи,  відповідальні  за  виконання  додаткових  заходів індивідуального характеру, зобов'язані:      а) невідкладно  та  у  визначений  Рішенням   та/або   чинним законодавством  строк  виконати  додаткові  заходи індивідуального характеру;      б) надавати інформацію на запити  Органу  представництва  про  перебіг  і  наслідки  виконання додаткових заходів індивідуального характеру;      в) дієво  та  без  зволікань  реагувати  на  подання   Органу представництва;      г) про виконання додаткових заходів індивідуального характеру повідомити Орган представництва.

         Прикладом заходів індивідуального характеру може бути відмова у видачі особи в іншу державу, якщо Європейський суд встановить, що у випадку видачі права особи, гарантовані Конвенцією, можуть бути порушені державою, в яку вона підлягає видачі.

       Заходи   загального   характеру   вживаються    з    метою забезпечення додержання  державою  положень Конвенції, порушення  яких  встановлене   Рішенням,   забезпечення   усунення недоліків  системного  характеру,  які  лежать в основі виявленого Судом порушення, а також усунення підстави для надходження до Суду заяв проти України,  спричинених проблемою,  що вже була предметом розгляду в Суді.         Заходами загального  характеру  є  заходи,  спрямовані  на усунення   зазначеної   в   Рішенні   системної   проблеми  та  її першопричини, зокрема:     а) внесення змін до чинного законодавства  та  практики  його застосування;     б) внесення змін до адміністративної практики;      в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів;      г) забезпечення  професійної  підготовки  з  питань  вивчення Конвенції та  практики  Суду  прокурорів,  адвокатів, працівників   правоохоронних  органів,  працівників  імміграційних служб,  інших категорій працівників,  професійна  діяльність  яких пов'язана  із  правозастосуванням,  а  також  з  триманням людей в умовах позбавлення свободи;      д) інші заходи,  які визначаються - за умови нагляду  з  боку Комітету  міністрів Ради Європи - державою-відповідачем відповідно до Рішення з  метою  забезпечення  усунення  недоліків  системного характеру,   припинення   спричинених   цими  недоліками  порушень Конвенції та забезпечення максимального  відшкодування наслідків цих порушень.          Щокварталу  Орган  представництва  готує  та  надсилає до Кабінету  Міністрів України подання щодо вжиття заходів загального характеру.        Подання  включає  пропозиції  щодо  вирішення зазначеної в Рішенні системної проблеми та усунення її першопричини, зокрема:      а) аналіз  обставин,  що  призвели  до  порушення   Конвенції ;     б) пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства;      в) пропозиції   щодо   внесення   змін   до  адміністративної практики;      г) пропозиції   для    врахування    під    час    підготовки законопроектів;      д) пропозиції  щодо  забезпечення  професійної  підготовки  з питань вивчення Конвенції та  практики  Європейського суду з прав людини для суддів,  прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних  органів,  імміграційних  служб,  інших   категорій працівників,    професійна    діяльність    яких    пов'язана   із правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення свободи;      е) пропозиції   щодо   здійснення  інших  заходів  загального характеру, спрямованих на усунення недоліків системного характеру, припинення спричиненого   цими   недоліками   порушення  Конвенції та забезпечення максимального відшкодування  наслідків цих порушень;     є) перелік   центральних  органів  виконавчої  влади,  які  є відповідальними  за  вжиття  кожного  з  пропонованих  у   поданні заходів.        Одночасно    з   поданням   Орган   представництва   готує аналітичний огляд для Верховного Суду України, який включає:      а) аналіз  обставин,  що   спричинили   порушення   Конвенції;     б) пропозиції щодо приведення судової практики у відповідність з вимогами Конвенції.       Одночасно  з  поданням  Орган  представництва   готує   та надсилає   до   Апарату  Верховної  Ради  України  пропозиції  для врахування під час підготовки законопроектів.
        Прем'єр-міністр    України    відповідно    до    подання, визначає центральні органи
виконавчої  влади,  які  є  відповідальними  за  виконання заходів загального характеру, та невідкладно дає їм відповідні доручення.           Центральний орган виконавчої влади, визначений у дорученні
Прем'єр-міністра України, у встановлений у дорученні строк:      а) забезпечує  в  межах  своєї  компетенції  видання відомчих актів на виконання заходів загального характеру  та  контролює  їх виконання;      б) вносить  до  Кабінету  Міністрів  України  пропозиції щодо прийняття нових,  скасування чинних нормативно-правових актів  або внесення до них змін.        Кабінет Міністрів України:      а) видає  в межах своєї компетенції акти на виконання заходів загального характеру;      б) вносить у порядку  законодавчої  ініціативи  до  Верховної Ради України законопроекти щодо прийняття нових, скасування чинних законів або внесення до них змін.         Відповідні  акти  мають   бути   видані   та   відповідний законопроект  має  бути  внесений  Кабінетом  Міністрів України на розгляд Верховної Ради України  протягом  трьох  місяців  від  дня видання доручення Прем'єр-міністра України, передбаченого частиною першою цієї статті.        У разі невиконання або неналежного виконання Рішення  винні службові особи, до повноважень яких належить це виконання,  несуть адміністративну, цивільну   або  кримінальну    відповідальність, передбачену законами України.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика