^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакты
моб. 0501603550, 0681858919
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридические услуги предоставляются по адресу: г. Сумы, ул. Набережная р. Стрелки, д. 28, к. 1 (вход со двора)

Порядок, умови та строки звернення до Європейського суду з прав людини. Критерії прийнятності скарги Європейським судом з прав людини та процедура її розгляду.

       Частиною третьою статті 55 Конституції України визначено, що кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

       До Суду може звернутися будь-яка фізична або юридична особа, яка не є державним органом (підприємство, неурядова організація), якщо вона вважає, що її права чи основоположні свободи, передбачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, порушені будь-якою з держав, що є учасниками (сторонами) Конвенції.

        Звернутися до Європейського суду з прав людини можна лише за таких умов:

1) Ви маєте намір оскаржити поведінку держави, що є учасницею (стороною) Конвенції, яка сама порушила Ваше право чи свободу або не забезпечила їх захисту. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних установ.

2) Суд уповноважений розглядати лише ті заяви, які стосуються порушення одного або кількох прав, викладених у Конвенції та в Протоколах до неї. Він не є апеляційною інстанцією стосовно національних судів і не уповноважений ні скасовувати, ні змінювати їхні рішення. Суд також не може напряму втручатися в діяльність органу влади, на дії якого скаржиться особа. Суд з’ясовує виключно одне питання: чи були порушені Ваші права і свободи, передбачені Конвенцією?

3) особа може звернутися до Суду лише після того, як вичерпає всі національні засоби правового захисту, і лише протягом чотирьох місяців після дати винесення остаточного рішення. Суд не може приймати до розгляду заяви, які не відповідають даним умовам прийнятності.

      Чотиримісячний термін відраховується з моменту ознайомлення особи з остаточним судовим рішенням, винесеним в процесі звичайного оскарження, а не з моменту подальших відмов переглянути справу, розглянути  прохання про помилування або амністію чи будь-яке інше звернення до органів влади.

        Перебіг чотиримісячного терміну переривається в момент, коли особа відсилає до Суду першого листа, чітко виклавши в ньому, хоча б у стислій формі, предмет заяви, яку має намір подати, або заповнений формуляр заяви. Листа із самим лише проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг чотиримісячного терміну.

4) Ваша справа ще не розглядалася Судом з тих самих підстав і Ви не використовуєте інший міжнародний механізм захисту своїх прав.

         Процедура розгляду скарг Європейським Судом з прав людини є безкоштовною, а судовий процес не передбачає обов'язкової участі адвоката.

Подання заяви.

        Якщо Ви вирішили подати заяву до Суду, Ви повинні переконатись, що вона відповідає вимогам статті 47 Регламенту Суду, що визначає інформацію та документи, які слід надати.

       Формуляр заяви треба заповнити, роздрукувати і надіслати до Суду разом з усіма необхідними документами. Не забудьте навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали). Листи і документи, які надсилаються до Суду, не рекомендується прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином, краще пронумерувати їх і розмістити в хронологічному порядку. Заява повинна бути підписаною заявником. Будь якого нотаріального чи іншого посвідчення Вашої заяви або доданих документів не потрібно, хоча зрозуміло, що додані документи не повинні викликати сумнівів у їх автентичності. У випадку подання неповної заяви, Секретаріат не відкриває досьє і не зберігає документи. Якщо Ви бажаєте, Ви можете подати нову заяву, тобто знову надіслати належним чином заповнений формуляр заяви та копії всіх необхідних документів і рішень, навіть якщо Ви вже надіслали їх раніше.

        Якщо заявник має представника на момент подання заяви, йому не потрібно направляти окрему довіреність, а слід заповнити відповідний розділ у формулярі заяви.

       Якщо заявник є юридичною особою, його повинна представляти особа, уповноважена діяти від його імені (це може бути директор, голова, співробітник). Тому необхідне подання відповідного документального підтвердження того, що ця особа наділена, зокрема, повноваженнями подавати заяву до Суду від імені заявника – юридичної особи згідно зі статутом/положенням/наказом або у відповідності до вимог національного законодавства.

        Направляти заяву потрібно виключно поштою на адресу:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg cedex

          Провадження у Суді є письмовим. Будь-яка інформація, яку Ви хочете довести до відома Суду, має подаватися у письмовому вигляді.

Критерії прийнятності:

  1. Вичерпані всі національні засоби правового захисту
  2. заява подана протягом чотирьох місяців після дати винесення остаточного рішення. 
  3. Заява сумісна з положеннями Конвенції та протоколів до неї та є обґрунтованою.
  4. заявник зазнав суттєвої шкоди.

       Суд оголошує неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, якщо він вважає, що ця заява є зловживанням правом на подання заяви.

 

Процедура розгляду:

        Якщо суд визнає заяву неприйнятною, він виносить ухвалу про неприйнятність, в зв’язку з чим завершується розгляд заяви.

        Якщо заява буде визнана прийнятною для розгляду: 1) суд приймає рішення про порушення справи; 2) розглядає клопотання про перегляд справи Великою палатою; 3) при розгляді заяви суд приймає рішення про порушення прав, передбачених Конвенцією та призначає компенсацію на користь заявника, або про відсутність таких порушень.

         Зауважте, однак, що за будь-яких обставин Суд не може скасувати рішення національних судів. Якщо рішення по суті приймається Комітетом, воно є остаточним і не підлягає оскарженню. Рішення по суті, постановлене Палатою, стає остаточним через три місяця після його проголошення. Протягом цих трьох місяців Ви чи Уряд-відповідач можете звернутись із клопотанням про передачу справи на перегляд до Великої Палати. Рішення по суті, що приймає Велика Палата, є остаточними і не підлягають оскарженню.

         Звернення до Суду не призупиняє національних рішень. Ви маєте виконувати остаточні рішення національних судів, навіть якщо Ви подали заяву до Суду.

         В Україні діє Закон «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини», яким визначено процедуру виконання рішень Європейського Суду з прав людини у частині індивідуальних і загальних заходів.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика