^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакты
моб. 0501603550, 0681858919
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридические услуги предоставляются по адресу: г. Сумы, ул. Набережная р. Стрелки, д. 28, к. 1 (вход со двора)

Свобода думки, совісті та релігії (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Стаття 9 Конвенції «Про захист прав людини» “Свобода думки, совісті і релігії”   

  1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно.
  2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

        Суд розглянув декілька справ, в яких оскаржувалось порушення свободи віросповідання, яке гарантується статтею 9.

      У справі Коккінакіс проти Греції (1993) Суд визнав порушення статті 9 у випадку, коли уряд не зміг довести того, що заявник, якого було засуджено за прозелітизм, використовував незаконні методи під час дискусій з приводу релігійних поглядів.

      Суд також визнав порушення у справі Мануссакіс та інші проти Греції, коли заявника було засуджено за створення молитовного дому і проведення службових відправ без отримання відповідного дозволу від органів влади. Суд відзначив, що незважаючи на відчайдушні спроби заявників отримати необхідний дозвіл, органи влади, які мали надати такий дозвіл, відкладали ухвалу рішення у цьому питанні на невизначений строк. Тому факт застосування кримінального покарання за невиконання заявниками належних формальностей становив порушення статті 9.

Справа “Полторацький, Кузнєцов, Назаренко, Данкевич, Алієв і Хохлич проти України”

П. Полторацький та п.  Кузнєцов скаржилися на те,  що їм було відмовлено у побаченні зі священиком.     Комісія встановила, що відповідні заявники не мали можливості брати  участь  у  відправленні  релігійних   обрядів,   які   були доступними  для  інших ув'язнених,  і не мали жодного побачення зі священиком аж до 26 грудня 1998  року.  Суд  постановив,  що  таке втручання  не є законним,  оскільки Інструкція,  яка встановлювала відповідні правила, не може бути кваліфікована як закон відповідно до вимог ч.  2 ст.  9 Конвенції. Тимчасовими правилами були введені в дію нові норми,  які  передбачали  для  засуджених, котрі  чекали  на  виконання  смертних вироків,  можливість читати релігійну літературу та мати побачення зі священиком.     Тому Суд постановив,  що мало місце порушення ст. 9 Конвенції стосовно періоду до 11 липня 1999 року,  тобто до дати набуття чинності згаданими Тимчасовими правилами. 

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика