^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакти
моб. 0501603550, 0509166575
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридичні послуги надаються за адресою: м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, б. 28, к. 1 (вхід з двору)

Послуги надають

                                                                                                   

Корисна інформація

Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Особливості застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років. Трудові спори з участю неповнолітніх. Правова допомога адвоката у випадках порушення трудових прав неповнолітніх.

1.Права неповнолітніх у трудових правовідносинах.

      Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових пра­вовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

         Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.

      За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.

        На кожному підприємстві має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

2.Особливості застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років.

            Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

          Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

      Для працівників віком від 16 до 18 років встановлюється скорочена тривалість робочого часу - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років - 24 години на тиждень.

     Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку

         Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після по­переднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.

         Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

          Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

         Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, про­вадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

        Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шес­тимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації ы складають 31 календарний день.

        Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку; їм надаються також і інші пільги.

      Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.           

      Батьки, усиновителі і піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законо­давства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з непо­внолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.     

   3.Трудові спори з участю неповнолітніх.

            Трудові спори з участю неповнолітніх підлягають розгляду в КТС, а у випадках, визначених законом, підлягають безпосередньому розглядові у судовому порядку (ст. 232 КЗпП). Предметом доказування є порушення трудових прав неповнолітнього: права на відпочинок при залученні працівників, молодших 18 років, до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні (ст. 192 КЗпП); права на розмір оплати праці за скороченої тривалості щоденної роботи (ст. 194 КЗпП); права на надання відпустки у зручний для них час, та її тривалості (ст. 195 КЗпП, ст. 75 КЗпП) тощо.

            Неповнолітні особи віком від 15 до 18 років можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді у справах, що виникають з правовідносин, у яких вони особисто беруть участь. Суд може залучити до участі в таких справах законного представника неповнолітньої особи.

            4.Правова допомога адвоката у випадках порушення трудових прав неповнолітніх.

            Надання консультацій з приводу умов прийому на роботу, пільг, передбачених для неповнолітніх, умов роботи, відпочинку а також умов звільнення неповнолітніх.

            У разі порушення трудових прав неповнолітніх при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця адвокат має роз'яснювати, що звільнення працівників, молодших 18 років, з ініціативи роботодавця допускається тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, зазначених у п. 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

             Також адвокат може приймати участь в засіданні КТС при розгляді спору за участю неповнолітніх, а в разі необхідності скласти позов до суду та представляти інтереси неповнолітнього в суді.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика