^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакти
моб. 0501603550, 0509166575
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридичні послуги надаються за адресою: м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, б. 28, к. 1 (вхід з двору)

Послуги надають

                                                                                                   

Корисна інформація

Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників, межі такої відповідальності. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником та визначення її розміру. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах.

1.Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників, межі такої відповідальності.

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

Працівники несуть матеріальну відповідальність тільки за пряму дійсну шкоду, коли така шкода заподіяна винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника в межах, встановлених законодавством. Відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди.

Матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково.

За шкоду, заподіяну підприємству, при виконанні трудових обов'язків, працівники несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку 1) за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів; 2) керівники підприємств та їх заступники, якщо шкоду підприємству, заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних цінностей (штрафи, зайві виплати працівнику за затримку зарплати).

  Працівники несуть повну матеріальну відповідальність у випадках, коли:

1) між працівником і підприємством укладено письмовий договір про повну матеріальну відповідальність;

2) цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;

3) шкоди завдано діями працівника, які переслідуються у кримінальному порядку;

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;

5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріальних цінностей. Всього 9 підстав.

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність (індивідуальні) може бути укладено підприємством з працівниками (що досягли вісімнадцятирічного віку), які безпосередньо зв'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються КМУ.

При спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, зв'язаних із зберіганням, обробкою, продажем цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність укладається між підприємством і всіма членами колективу (бригади).

2.Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником та визначення її розміру.

Розмір заподіяної підприємству шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами.

У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного зіпсуття матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за цінами, що діють у даній місцевості на день відшкодування шкоди.

Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника шляхом відрахування із заробітної плати працівника. Розпорядження власника має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди, працівник має його оскаржити.

 У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником позову до суду.

Суд при визначенні розміру шкоди окрім прямої дійсної шкоди враховує ступінь вини працівника і обстановку, за якої шкоду було заподіяно і бере до уваги не тільки винну поведінку працівника, але й відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей, у зв’язку з чим розмір покриття повинен бути відповідно зменшений.

Суд може зменшити розмір покриття шкоди врахувавши майновий стан робітника, окрім якщо шкода заподіяна злочинними діями з корисливою метою.

     Не допускається   покладення   на   працівника   матеріальної відповідальності за шкоду,  яка виникла в  результаті  нормального виробничо-господарського риску.

      Під прямою дійсною шкодою слід розуміти втрату, погіршення або зниження цінності майна, затрати, які потрібно провести на відновлення, придбання майна.

Не може бути покладена матеріальна відповідальність на працівників за шкоду:

  • яка належить до категорії нормального виробничо-господарського ризику;
  • за неодержані підприємством прибутки;
  • заподіяну працівником, який перебував у стані крайньої необхідності.

3.Надання адвокатом правової допомоги в таких справах.

- збір доказіа;

- складання позовної заяви;

- захист інтересів в суді.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика