^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакти
моб. 0501603550, 0509166575
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридичні послуги надаються за адресою: м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, б. 28, к. 1 (вхід з двору)

Послуги надають

                                                                                                   

Корисна інформація

Право на відпустку. Види і тривалість відпусток, порядок і умови їх надання. Участь адвоката у справах, що виникають при порушеннях прав, пов'язаних із відпусткою.

1.Право на відпустку.

Право на відпустки мають громадяни України, а також нарівні з ними іноземці та особи без громадянства, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, незалежно від форм власності, виду діяльності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Право на відпустки забезпечується тим, що гарантується відпуска з визначеною тривалістю, збереженням роботи, заробітної плати та забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, к.в.п.з.

2.Види і тривалість відпусток, порядок і умови їх надання.

Види відпусток

1) щорічні відпустки:

- Основна. Право на щорічну основну відпустку мають усі працівники, які працюють у роботодавця за трудовим договором. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

- Додаткова:

  • відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці надається до 35 календарних дня;
  • додаткова відпустка за особливий характер праці також до 35 дня;

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;

3) творча відпустка;

3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях;

4) додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни тривалістю 14 календарних днів на рік.

5) соціальні відпустки:

  • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами: до пологів - 70 календарних днів; після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів;
  • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;
  • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства;

6) відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин, але не більше 15 календарних днів на рік.

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Дні тимчасової непрацездатності працівника, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до щорічних відпусток не включаються.

Святкові і неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються.

Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Наступні роки в будь-який час відповідного робочого року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які складаються з урахуванням інтересів як виробництва так і працівників.

 Можливий поділ щорічної відпустки на частини, де основна безперервна частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

  Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну відпустку та можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

 Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника та в зручний для них час надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

2) особам з інвалідністю;

3) особам віком до вісімнадцяти років та іншим.

3.Участь адвоката у справах, що виникають при порушеннях прав, пов'язаних із відпусткою.

  • збір доказіа;
  • складання позовної заяви;
  • захист інтересів в суді.
Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика