^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакти
моб. +380509166575
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридичні послуги надаються за адресою: м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, б. 28, к. 1 (вхід з двору)

Послуги надають

                                                                                                   

Корисна інформація

Відкриття матеріалів іншій стороні: порядок та методика здійснення. Правовий режим, методика ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Адвокатське досьє (провадження).

1.Відкриття матеріалів іншій стороні: порядок та методика здійснення. Правовий режим, методика ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

       Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення

   Ст. 220 КПК Слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії.

       Ст. 290 КПК.

  1. Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
  2. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом’якшенню покарання.
  3. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний надати доступ та можливість скопіювати будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.
  4. Сторона захисту за запитом прокурора зобов’язана надати доступ та можливість скопіювати будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Сторона захисту має право не надавати прокурору доступ до будь-яких матеріалів, які можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.
  5. Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів прокурор або слідчий за його дорученням повідомляє потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, після чого останній має право ознайомитися з ними.
  6. Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів повідомляються цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач, його представник, після чого ці особи мають право ознайомитися з ними в тій частині, яка стосується цивільного позову.
  7. Кожна сторона зобов'язана письмово підтвердити іншій стороні, а потерпілий ще й прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.
  8. Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.
  9. Сторони кримінального провадження зобов’язані здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду.
  10. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

    Одночасно з переданням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до суду прокурор зобов’язаний під розписку надати їх копію та копію реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику, законному представнику, захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Якщо провадження здійснюється щодо юридичної особи, копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування надаються також представнику такої юридичної особи.

  Після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з даними матеріалами, якщо вони про це заявлять клопотання. Під час ознайомлення учасники судового провадження мають право робити з матеріалів необхідні виписки та копії. При цьому, матеріали про застосування заходів безпеки стосовно осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не надаються.

2.Адвокатське досьє (провадження).

     Адвокатське досьє – це сукупність відомостей, документів, предметів та інших носіїв інформації, зібраних адвокатом у процесі надання правової допомоги.

         З моменту залучення до кримінального провадження захисник починає формувати адвокатське досьє, в якому мають бути зосереджені у вигляді оригіналів і копій документів та витягів і виписок з них відомості про такі кримінально-процесуальні акти як: повідомлення про підозру, обвинувальний акт, заявлені ним клопотання та відповіді на них владних суб'єктів кримінального провадження; підготовлені клопотання і дані про ознайомлення з ними його клієнта, погодження з ним часу (моменту) їх подання органам або посадовим особам, які здійснюють кримінальне провадження; висновки експертиз, результати спеціальних досліджень, пояснення осіб, схеми місця пригоди, фотокартки місця події і речових доказів тощо; дані про реєстрацію досудового розслідування в Єдиному реєстрі досудових розслідувань; повідомлення (виклики, судові виклики), які направлялися слідчим, прокурором, судом йому та його підзахисному, ухвали слідчого судді про проведення огляду, обшуку житла підзахисного, якщо такі проводилися; протокол затримання підозрюваного та інші, пов'язані з цим акти; ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу; ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно; матеріали, що характеризують підзахисного, а також інші матеріали, що можуть сприяти здійсненню захисту підозрюваного (обвинуваченого).

      У досьє також має фіксуватись записи ознайомлення з матеріалами справи, зустрічі зі свідками та довірителем, імена й адреси людей, з якими зустрічається адвокат.

    Підготовка захисника до участі в судовому розгляді передбачає розроблення захисником та його підзахисним узгодженої правової позиції та відповідних їй спільних дій, послідовність і характер яких має бути відображено у спеціально складеному плану захисту. Такий план зазвичай містить визначення змісту показань обвинуваченого, змісту та моменту подачі клопотань та заяв в суді, доказів захисту, особливо важливих моментів при допиті інших учасників процесу. Наявність такого плану звичайно не зв'язує захисника у його діях в суді, але дає можливість не заплутатись та не забути найважливіші для відстоювання позиції захисту моменти, особливо у справах складних та багатоепізодних. В досьє адвоката має зберігатися й зміст його промов у судових дебатах або тези таких промов, а також ухвали та інші судові рішення.

     Захисник повинен вільно орієнтуватись у зроблених виписках та вміти швидко використати їх у ході досудового розслідування і судового розгляду справи. Доцільно окремо складати таблиці, що наочно відображають існуючі суперечності в обвинувальному акті та наявних у справі доказах, у показаннях підзахисного та потерпілого, у первинній та повторній експертизах тощо.

    Адвокатське досьє – це той документ, який є основною базою для вироблення правової позиції та аналізу зібраних доказів. Адвокатське досьє дозволяє перевірити якість роботи адвоката й, у всякому разі, якщо клієнт вимагає звіту його роботи або заявляє якісь претензії, то досьє дає можливість адвокату захистити себе від таких вимог і скарг на його роботу. Це своєрідна страховка на випадок претензій з боку клієнта.

    Адвокатське досьє допомагає адвокату сформувати його власний архів, що дозволяє працювати не з нуля в інших схожих справах. Адвокат сам визначає зміст досьє. У всякому разі воно має містити записи про зустрічі адвоката, його переписку в конкретній справі, копії клопотань, процесуальні документи, угоди про правову допомогу тощо.

     Після закінчення справи певний час (принаймні З роки) досьє доцільно зберігати. Оригінали документів можна повернути клієнту, а саме досьє перенести на електронні носії для постійного зберігання.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика