^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакты
моб. 0501603550, 0681858919
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридические услуги предоставляются по адресу: г. Сумы, ул. Набережная р. Стрелки, д. 28, к. 1 (вход со двора)

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Незаконне збагачення. Підкуп. Провокація підкупу. Зловживання впливом. Особливості захисту в таких справах.

1.Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

 1. Безпосередній об'єктє суспільні відносини, що забезпечують правильну (належну) діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій, а також їх службових осіб, у частині їх непідкупності та фінансування виключно у порядку встановленому чинним законодавством.
 2. Предмет - неправомірна вигода.

3.Об'єктивна сторона характеризується альтернативними діями: 1) пропозицією надати неправомірну вигоду; 2) обіцянкою надати неправомірну вигоду; 3)наданням такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

 1. Надання неправомірної вигоди– це її передавання службовій особі (способи можуть бути різними – безпосередньо, через посередника, поштою, переказом грошей на банківський рахунок тощо – і на кваліфікацію не впливають).
 2. За суттю об'єктивна сторона даного злочину вичерпується лише фактом пропозиції, обіцянки надати неправомірну вигоду або надання такої вигоди.
 3. Злочин є закінченимз моменту, коли винний лише запропонував чи пообіцяв надати неправомірну вигоду службовій особі, а остання усвідомила цю інформацію або коли службова особа прийняла хоча б частину наданої неправомірної вигоди (формальнийсклад).
 4. Суб'єкт злочину– загальний,тобто фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку.
 5. Суб'єктивна сторонахарактеризується лише прямим умислом.
 6. Кваліфікуючими ознаками злочину: повторність. Особливо кваліфікуючими: якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище; вчинена за попередньою змовою групою осіб; якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником.

2.Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

1.Безпосереднім об'єктом є суспільні відносини, що забезпечують правильну (належну) діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій, а також їх службових осіб, у частині їх непідкупності та фінансування виключно у порядку, встановленому законодавством.

 1. Предметом злочинує неправомірна вигода

3.Об'єктивна сторона передбачає такі альтернативні дії службової особи: 1) прийняття пропозиції неправомірної вигоди; 2) прийняття обіцянки такої вигоди; 3) одержання неправомірної вигоди; 4) прохання надати таку вигоду.

 1. Злочин є закінченимз моменту, коли службова особа вчинила певні дії: а) прийняла пропозицію чи обіцянку надати їй або третій особі неправомірну вигоду і той, хто її пропонував або обіцяв, усвідомив надану службовою особою згоду; б) одержала неправомірну вигоду чи тільки її частину; в) попросила надати таку вигоду і особа, до якої звернене таке прохання, сприйняла його (формальнийсклад). 
 2. Суб'єкт спеціальний-службова особа.
 3. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом і корисливим мотивом.
 4. Кваліфікаційні ознаки: у значному розмірі(в 100 і більше разів перевищує н.м.д.г.).

8.Особливо вваліфікаційні ознаки 1) у великому розмірі (200 і більше разів перевищує н.м.д.г.); 2) воно вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (судді, прокурори і слідчі), 3) за попередньою змовою групою осіб, 4) повторно 5) було поєднане з вимаганням неправомірної вигоди 6) в особливо великому розмірі (в 500 і більше разів перевищує н.м.д.г.); 7) службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Генеральний прокурор України, Голова та судді Конституційного Суду України, Голова Національного банку України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України).

3.Незаконне збагачення.

 1. Безпосереднім об'єктом є суспільні відносини, що забезпечують правильну (належну) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в частині справедливого розподілу матеріальних благ.

2.Предметом злочину є активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Це: 1) грошові кошти; 2) інше майно; 3) доходи від грошових коштів і майна. їх розмір (вартість) має перевищувати 1000 н.м.д.г. 

3.Об'єктивна сторона характеризується двома альтернативними діями: 1)набуттям таких активів у власність; 2) передачею нею таких активів будь-якій іншій особі.

 1. Злочин є закінченимз моменту, коли особа набула у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передала такі активи будь-якій іншій особі (формальнийсклад).
 2. Суб'єкт – спеціальний, а саме особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 3. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Суб'єкт злочину має усвідомлювати незаконність походження активів у значному розмірі, які ним набуваються для себе або передаються іншій особі, і бажати приховати джерело, з якого вони набуті чи передані.
 4. Кваліфікуючою ознакою злочинує: 1) вчинення діянь службовою особою, яка займає відповідальне становище(судді, прокурори і слідчі) .
 5. Особливо кваліфікуюча ознака злочинує:1) вчинення діянь службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище(Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Генеральний прокурор України, Голова та судді Конституційного Суду України, Голова Національного банку України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України).

4.Підкуп.

 1. Це пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, третейського судді надати йому або третій особі неправомірну вигоду за вчинення такою особою дій або її бездіяльність в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи.

2.Безпосереднім об'єктом є встановлений законодавством порядок оплати публічних послуг, згідно з яким діяльність стосовно фізичних і юридичних осіб з боку осіб, які надають публічні послуги, у частині непідкупності і фінансування за рахунок коштів держави, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

3.Предметом є неправомірна вигода.

4.Об'єктивна сторона полягає у діях, як: 1) пропозиція неправомірної вигоди; 2) надання неправомірної вигоди; 3) передача неправомірної вигоди.

 1. Закінченим при пропозиції є з моменту доведення пропозиції неправомірної вигоди до відома певної особи .При наданнінеправомірної вигоди є закінченим тоді, коли особа, яка здійснює професійну діяльність пов'язану з наданням публічних послуг, прийняла хоча б частину неправомірної вигоди.

5.Суб'єкт - загальний.

6.Суб'єктивна сторона підкупу особи, яка надає публічні послуги, характеризується прямим умислом.

7.Кваліфікуючими ознаками злочину є 1)повторність, 2)вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб або організованою групою.

5.Провокація підкупу.

 1. Провокація хабара - це спеціальний вид підбурювання з боку службової особи до вчинення злочину а саме, до давання або до одержання хабара.
 2. Об’єкт – суспільні відносини діяльності органів влади та місцевого самоврядування. Додатковий об’єкт – права громадян.
 3. З об'єктивної сторони полягає у штучному створенні службовою особою обстановки чи умов, що викликають або пропонування хабара, або його одержання. Це активні дії службової особи: 1) свідоме створення обстановки й умов, що зумовлюють пропонування хабара; 2) або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду.
 4. Суб'єктом -тільки службова особа.
 5. Суб'єктивна сторона - прямий умисел. Винна особа усвідомлює, що її дії носять провокаційний характер стосовно іншої особи, яку вона провокує на одержання чи давання хабара, і бажає вчинити такі дії.
 6. Кваліфікуючою ознакою є вчинення злочину 1)службовою особою правоохоронного органу.

6.Формальний склад злочину,з моменту вчинення таких дій.

6.Зловживання впливом.

 1. Безпосереднім об'єктом цього злочину виступає встановлений порядок службової діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

2.Предметом - неправомірна вигода.

 1. Об'єктивна сторонахарактеризується діями у вигляді: 1) пропозиції неправомірної вигоди; 2) наданні неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за такі вигоди вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
 2. Злочин є закінченимз моменту пропозиції особі або надання неправомірної вигоди за зловживання впливом.

5.Суб'єкт злочину - загальний.

6.Суб'єктивна сторона - прямий умисел.

 1. Кваліфікаційні ознаки - поєднане з вимаганням такої вигоди.

7.Особливості захисту в таких справах.

       Адвокат:

 • Перевіряє, чи можуть звинувачувати за цими статтями КК України. Якщо ні – наполягає на закритті справи.
 • Оцінює коректність слідчих дій, стежить за законністю всіх процедур і якщо потрібно – оскаржує їхні результати.
 • Тримає клієнта в курсі кримінального провадження, готує до допитів і судових засідань.

Будь-яке відхилення від законних процедур документується адвокатом і використовується в суді в інтересах підзахисного.

              При провокації підкупу адвокат з’ясовує:

 • в чому виражалася провокація підкупу, і чим вона підтверджується (чи були ці відомості зібрані відповідно до КПК України або ж є порушення процедур)
 • чи належить його підзахисний до суб’єктів цієї статті і чим це підтверджується;
 • чи переслідував підзахисний мету викрити в подальшому того, кого нібито провокував.

Адвокат уважно знайомиться з матеріалами справи, перевіряє коректність складання всіх процесуальних документів і обов’язково є присутнім при слідчих діях. Якщо захисник знаходить порушення закону з боку обвинувачення, він оскаржить дії слідчого, прокурора. А також використає ці моменти в суді, щоб піддати сумніву аргументи слідства.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика