^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакты
моб. 0501603550, 0681858919
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридические услуги предоставляются по адресу: г. Сумы, ул. Набережная р. Стрелки, д. 28, к. 1 (вход со двора)

Злочини проти основ національної безпеки, їх кваліфікуючі ознаки.

Родовим об’єктом злочинів, є суспільні відносини з охорони основ національної безпеки України: її конституційного ладу, суверенітету, територіальної недоторкан­ності, обороноздатності.

  1. Стаття 109 КК. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади

Безпосередній об’єкт – це конституційний лад, створення і функціонування вищих органів державної влади.

Під конституційним ладом розуміють установлені Конституцією України державний суверенітет, форма правління, державний устрій, державний режим.

Державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. У даній статті йдеться про випадки захоплення вищої державної влади (влади ПУ, ВР, КМУ, КСУ, ВСУ, вищих спеціалізованих судів).

Об’єктивна сторона злочину полягає в активних діях, а саме:

Зміною конституційного ладу є дії, які всупереч установленому Конституцією України порядку змінюють основоположні засади існування і функціонування держави і суспільства.

Поваленням конституційного ладу є дії, спрямовані на ліквідацію закріплених у Конституції України основоположних засад (усіх чи окремих) існування і функціонування держави і суспільства.

Захоплення державної влади полягає у здобутті вищої державної влади (встановлення контролю над нею) всупереч визначеному Конституцією України та законами України порядку.

Змовою про вчинення дій є досягнення домовленості між двома або більше особами про вчинення таких дій.

Публічні заклики полягають у повідомленні будь-якими засобами невизначеному колу осіб інформації про необхідність насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Важливою є публічність (масовість) повідомлення. Під матеріалами с закликами розуміють: фотографії, листівки, відео-та аудіо носії, носії цифрової інформації, комп’ютерні програми, за допомогою яких передається чи відтворюється така інформація тощо.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинених дій (формальний склад злочину). Змова – з моменту досягнення домовленості (надання або отримання згоди) про спільне вчинення дій; публічні заклики – з моменту вчинення хоча б одного публічного повідомлення, адресованого невизначеному колу осіб; розповсюдження матеріалів із закликами – з моменту їх передання хоча б одній особі, яка до цього моменту не вступила у змову для вчинення дій.

Суб’єкт злочину – загальний (16 років).

Суб’єктивна сторона злочину характеризується виною у формі умислу та спеціальною метою (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

Кваліфікуючи ознаки вчинення зазначених дій є: представником влади, повторно, організованою групою, із використанням ЗМІ.

  1. Стаття 110 КК. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

Безпосередній об’єкт – це територіальна цілісність та недоторканість території України в межах існуючих кордонів.

Об’єктивна сторона злочину характеризується активними діями: вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; публічні заклики до вчинення таких дій; розповсюдження матеріалів із закликами на вчинення таких дій.

Зміною меж території необхідно вважати збільшення або зменшення території, приєднання чи від’єднання від території України будь-яких її частин. Не охоплюються дії, спрямовані на зміну меж інших територій чи кордонів (наприклад, зміну меж території чи кордонів міста, області, району).

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, (формальний склад злочину).

Суб’єкт злочину – загальний (16 років).

Суб’єктивна сторона - прямий умисел та спеціальна мета – зміна меж території чи державного кордону України. Така мета є обов’язковою тільки при вчиненні дій, спрямованих на зміну меж території чи державного кордону України, тоді як публічні заклики до вчинення таких дій та розповсюдження матеріалів із такими закликами можуть відбуватись з будь-якою метою. Ставлення особи до наслідків може бути як умисними та і необережними.

Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення дій представником влади; або повторно; або за попередньою змовою групою осіб; поєднання цих дій із розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді загибелі людей чи інших тяжких наслідків. Загибеллю людей вважається смерть двох і більше осіб. Іншими тяжкими наслідками можуть визнаватись настання біологічної смерті однієї особи, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, знищення чи пошкодження важливих об’єктів, заподіяння великої майнової шкоди, ускладнення або припинення дипломатичних відносин тощо.

  1. Стаття 110-2 КК. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України

Основний безпосередній об’єкт - суспільні відносини у сфері охорони територіальної цілісності та державного кордону України і суспільні відносини у сфері охорони конституційного ладу і створення та функціонування вищих органів державної влади. Додатковим необхідним безпосереднім об’єктом є суспільні відносини, що забезпечують порядок фінансування певних видів діяльності.

Об’єктивна сторона злочину полягає у вчиненні активних дій, а саме фінансування.

Фінансовим забезпеченням слід визнавати надання грошових коштів у національній або іноземній валюті, а так само передання коштовних металів, каменів, цінних паперів або інших засобів оплати товарів чи послуг. Під матеріальним забезпеченням необхідно розуміти надання речей матеріального світу (засобів) для здійснення відповідної діяльності. Це можуть бути: автомобільний транспорт, бронетехніка, бойові приписи, зброя, засоби захисту, лікарські і медичні засоби, будівельні матеріали, комп’ютерна техніка тощо.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення діянь, тобто з моменту передання відповідних коштів чи засобів (формальний склад злочину).

Суб’єкт злочину – загальний, 16 років.

Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом. Особа повинна усвідомлювати, що саме вона фінансує, та бажати здійснити таке фінансування.

Кваліфікуючими ознаками є вчинення цього злочину повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі або заподіяння ним значної майнової шкоди.

  1. Стаття 111 КК. Державна зрада

Безпосереднім об’єктом злочину є суспільні відносини у сфері забезпечення охорони національної безпеки: державний суверенітет, територіальна цілісність і недоторканість, обороноздатність, державна, економічна чи інформаційна безпека України.

Об’єктивна сторона полягає в таких діяннях: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або у період збройного конфлікту; шпигунство; надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Суб’єкт державно зради – спеціальний. Ним може бути тільки осудний громадянин України, який досяг 16-річного віку.

Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом.

Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

  1. Стаття 112 КК. Посягання на життя державного чи громадського діяча

Основним безпосереднім об’єктом злочину є суспільні відносини у сфері забезпечення охорони національної безпеки, додатковим необхідним безпосереднім об’єктом – суспільні відносини у сфері забезпечення охорони життя людини.

Потерпілими від злочину можуть бути тільки особи, безпосередньо зазначені в цій статті. Наведений перелік є вичерпним - Президент України, Голова Верховної Ради України, народний депутат України, Прем'єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, Голова чи член Вищої ради правосуддя, Голова чи член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова чи судді Конституційного Суду або Верховного Суду, або вищих спеціалізованих судів, Генеральний прокурор, Директор Національного антикорупційного бюро України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова або інший член Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівник політичної партії.

Об’єктивна сторона злочину полягає у посяганні на життя (вбивство чи замаху на вбивство) державного або громадського діяча. Вбивство у цьому контексті слід розуміти як умисне протиправне заподіяння смерті переліченим особам. Замах на вбивство полягає у вчиненні діянь, безпосередньо спрямованих на заподіяння смерті державному чи громадському діячу, якщо при цьому її не було заподіяно з причин, що не залежали від волі винного.

Посягання на життя вважається закінченим з моменту вчинення замаху на вбивство, незалежно від фактичних наслідків, які настали (усічений склад злочину).

Суб’єкт злочину – фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку.

Суб’єктивна сторона характеризується виною у формі прямого умислу. Особа усвідомлює, що своїми діяннями спричиняє смерть саме державному чи громадському діячу, і бажає її настання. Мотивами можуть бути або перешкоджання здійсненню відповідною особою державної чи громадської діяльності, або помста потерпілому за цю діяльність.

  1. Стаття 113 КК. Диверсія

Основним безпосереднім об’єктом є суспільні відносини у сфері забезпечення охорони національної безпеки, додатковим необхідним безпосереднім об’єктом – суспільні відносини у сфері забезпечення охорони життя та здоров’я людей, власності, громадської безпеки, довкілля, тощо.

Предмет злочину становлять об’єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення: приміщення, споруди, устаткування, об’єкти інфраструктури. Це можуть бути електростанцій, лінії електропередач,  газопроводи, насосні станції, залізниця, аеропорти, морські порти тощо. Предметом диверсії можуть бути приміщення органів вищої державної влади.

Об’єктивна сторона полягає в активних діях: вчинення вибухів; здійснення підпалів; інших діях, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди здоров’ю, зруйнуванню або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення; а також у діях, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій.

Диверсія вважається закінченою з моменту вчинення діянь незалежно від того чи фактично настали наслідки, на спричинення яких спрямовувались такі діяння (формальний склад злочину).

Суб’єкт злочину – загальний, а саме фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку.

Суб’єктивна сторона характеризується у формі прямого умислу. Крім того особа діє зі спеціальною, чітко визначено метою – ослаблення держави. При цьому не важливо чи відбулось таке ослаблення в дійсності і яким є його ступінь. Головним є прагнення (мета) особи ослабити державу.

  1. Стаття 114 КК. Шпигунство

Безпосереднім об’єктом злочину є суспільні відносини у сфері забезпечення національної безпеки.

Предметом є відомості, що становлять державну таємницю, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Об’єктивна сторона характеризується активними діями, що полягають у передачі іноземній державі, іноземній організації чи їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, або у збиранні вказаних відомостей з метою передачі цим суб’єктам.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій (формальний склад злочину).

Суб’єкт шпигунства – спеціальний, а саме осудні іноземець чи особа без громадянства, які на момент вчинення досягли 16-річного віку.

Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом.

  1. Стаття 114-1 КК. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

Основним безпосереднім об’єктом злочину є суспільні відносини в сфері забезпечення національної та державної безпеки, обороноздатності, державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості. Додатковим необхідним безпосереднім об’єктом є суспільні відносини, що виникають у зв’язку із законною діяльністю Збройних сил та інших військових формувань в особливий період.

Об’єктивна сторона – це перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань.

Під перешкоджанням розуміються діяння (дія, бездіяльність), спрямовані на створення будь-яких перепон, утруднення, недопущення чи запобігання виконанню законних функцій Збройних сил та іншими військовими формуваннями під час особливого періоду, тобто період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудований період після закінчення воєнних дій (Закон України «Про оборону України»). В разі відсутності особливого періоду перешкоджання Збройним силами та іншим військовим формуванням не утворює складу злочину за цією статтею.

Злочин є закінченим з моменту вчинення діяння (формальний склад).

Суб’єкт злочину – загальний, тобто фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Суб’єктивна сторона характеризується виною у формі прямого умислу.

Кваліфікуючими ознаками є вчинення перешкоджання, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика