^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакты
моб. 0501603550, 0681858919
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридические услуги предоставляются по адресу: г. Сумы, ул. Набережная р. Стрелки, д. 28, к. 1 (вход со двора)

Співучасть у злочині. Види співучасників. Відмежування співучасті від переховування або обіцяного неповідомлення про підготовлюваний або вчинюваний злочин. Кримінальна відповідальність співучасників. Добровільна відмова співучасників.

1.Співучасть у злочині.

Стаття 26. Поняття співучасті

Співучастю у злочині є 1) умисна 2) спільна участь 3) декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину.

               Умисна участь у вчиненні умисного злочину передбачає, що кожен співучасник усвідомлює суспільно небезпечний характер діяння .

            Спільна участь означає, що злочин вчинюється спільними зусиллями кількох осіб; злочин єдиний для всіх; зусилля співучасників спрямовано на досягнення загального результату; між діяннями співучасників і загальним злочинним наслідком наявний причинний зв’язок.

              Для співучасті необхідна наявність кількох суб’єктів злочину – двох і більше фізичних осудних осіб, які досягли віку кримінальної відповідальності.

             Співучасник повинен бути поінформований про злочинні наміри та злочинні дії виконавця – це найважливіша ознака співучасті.

2.Види співучасників.

Стаття 27. Види співучасників

 1. Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник.
 2. Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом.
 3. Організатором є особа, яка 1)організувала вчинення злочину (злочинів) або 2)керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка 3)утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка 4)забезпечувала фінансування чи 5)організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації.
 4. Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину.
 5. Пособником є особа, яка 1) порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або 2)усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка 3)заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, 4)придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Ознаки співучасті: 1) групою осіб; 2) групою осіб за попередньою змовою; 3) організованою групою; 4) злочинною організацією.

Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією

 1. Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.
 2. Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.
 3. Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь 1)декілька осіб (три і більше), які 2)попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, 3)об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
 4. Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний 1)стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за 2) попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.

Злочинну організацію слід вважати утвореною (створеною), якщо після досягнення особами згоди щодо вчинення першого тяжкого чи особливо тяжкого злочину, але до його закінчення об’єднання набуло всіх обов’язкових ознак такої організації.

3.Відмежування співучасті від переховування або обіцяного неповідомлення про підготовлюваний або вчинюваний злочин.

Ст. 27 КК

 1. Не є співучастю не обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збут таких предметів.
 2. Не є співучастю обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин.

Причетність до злочину - це дія чи бездіяльність особи, які хоча і пов'язані зі скоєнням злочину, але не є співучастю в ньому – це діяльність, яка не перебуває в причинному зв’язку з кінцевим суспільно небезпечним наслідком.

При причетності особа не сприяє виконавцю або іншим співучасникам злочину в досягненні злочинного результату. Її злочинна діяльність не находиться із злочином, до якого ця особа причетна, ні в причинному, ні у винному зв’язку. Видами причетності є: 1) заздалегідь не обіцяне переховування злочину. При причетності до злочину кримінальна відповідальність настає тільки за переховування (заздалегідь не обіцяне) тяжкого або особливо тяжкого злочину. Переховування невеликої та середньої тяжкості злочинів не тягне кримінальної відповідальності. Не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину члени сім’ї чи близькі родичі особи, яка вчинила злочин (близькі родичі — це батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки). Крім цих осіб членами сім’ї можуть бути визнані співмешканка (співмешканець), прийомні (але не усиновлені, не удочерінні) діти, інші особи, що постійно проживають із особою, яка вчинила злочин.

2) заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом; 3) заздалегідь не обіцяне потурання злочину.

4.Кримінальна відповідальність співучасників.

Стаття 29. Кримінальна відповідальність співучасників

 1. Виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтеюОсобливої частиницього Кодексу, яка передбачає вчинений ним злочин.
 2. Організатор, підбурювач та пособник підлягають кримінальній відповідальності за відповідною частиною статті, яка передбачає види співучасті і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем.
 3. У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому злочині.
 4. Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом (ексцес виконавця). Ексцес виконавця—вчинення виконавцем злочинудій, які не охоплюються  умислом  інших  співучасників, якщо його дії утворюють самостійний склад злочину або його дії суттєво відрізняються від дій, запланованих іншими учасниками.

Стаття 30. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи чи злочинної організації

 1. Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом.
 2. Інші учасники організованої групи чи злочинної організації підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.

5.Добровільна відмова співучасників.

Стаття 31. Добровільна відмова співучасників

 1. У разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавець (співвиконавець) не підлягає кримінальній відповідальності. У цьому випадку інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за готування до того злочину або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець.
 2. Не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, підбурювач чи пособник, якщо вони 1) відвернули вчинення злочину або 2)своєчасно повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється. Добровільною відмовою пособника є також ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину або неусунення перешкод вчиненню злочину.
 3. У разі добровільної відмови будь-кого із співучасників виконавець підлягає кримінальній відповідальності за готування до злочину або за замах на злочин, залежно від того, на якій із цих стадій його діяння було припинено.
Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика