^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакты
моб. 0501603550, 0681858919
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридические услуги предоставляются по адресу: г. Сумы, ул. Набережная р. Стрелки, д. 28, к. 1 (вход со двора)

Система безоплатної правової допомоги громадянам в Україні. Роль адвокатури в ній. Первинна та вторинна безоплатна правова допомога. Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальних провадженнях.

     Закон України «Про безоплатну правову допомогу» (далі за текстом - Закон), згідно із яким безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

     Таке право може надаватися громадянину України, іноземцю, особі без громадянства, у тому числі біженцю чи особі, яка потребує додаткового захисту, тобто усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

   Систему правової допомоги складає первинна та вторинна безоплатна правова допомога. Первинна правова- це надання правової інформації, консультацій і роз’яснень, складання заяв, скарг та інших документів окрім процесуальних.

      Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є:

1) органи виконавчої влади;

2) органи місцевого самоврядування;

3) фізичні та юридичні особи приватного права;

4) спеціалізовані установи.

    Вторинна правова допомога - це здійснення представництва, захист, складання документів процесуального характеру. Надається центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатами, включеними в реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

       На БПД мають такі категорії осіб:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу;

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

2-1) внутрішньо переміщені особи;

2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

7) особи, у кримінальних провадженнях, де захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;

8) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

9) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

11) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.

Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:

1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

        Порядок розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу

  1. У разі звернення особи про надання одного з видів безоплатної вторинної правової допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов’язаний протягом десяти днів з дня надходження звернення прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги і письмово повідомляє про це особу або її законного представника, а також суд, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в яких здійснюватиметься представництво інтересів особи.
  2. Якщо особа не має підстав для отримання безоплатної вторинної правової допомоги, Центр приймає рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги і надсилає копію цього рішення особі, яка звернулася, з одночасним роз’ясненням порядку оскарження рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги.
  3. При надходження інформації про затриманих осіб, Центр зобов’язаний прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги з моменту затримання особи.
  4. У разі отримання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду про залучення захисника для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії Центр зобов’язаний негайно призначити захисника.

       Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом чи на тимчасовій основі на підставі договору, має всі права та гарантії, встановлені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність.

    Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, зобов’язаний:

1) неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Закону, міжнародних договорів України;

2) надавати якісно та в необхідному обсязі безоплатну вторинну правову допомогу;

3) приймати до провадження справи осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до договорів, укладених з Центром;

4) не розголошувати конфіденційну інформацію про особу, яка стала відомою у зв’язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги.

   Відповідно до Порядку інформування центрів про випадки затримання осіб, негайно після фактичного затримання особи уповноважена службова особа суб'єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги такі відомості:

- прізвище, ім'я, по батькові та дата народження затриманої особи (якщо вони відомі);

- час та підстави затримання особи;

- точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою;

- найменування суб'єкта подання інформації, його поштова адреса, номери телефону та адреса електронної пошти;

- прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що передала повідомлення.

    Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою особою центру з надання допомоги цілодобово та реєструється в системі та/або журналі реєстрації повідомлень в момент його надходження.

   Протягом години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи уповноважена службова особа центру призначає адвоката та видає доручення для підтвердження його повноважень, копія якого, із зазначенням реєстраційного номера, передається суб'єкту подання інформації та реєструється ним.

      Призначений центром з надання допомоги адвокат повинен прибути протягом години з моменту видання йому доручення, а у виняткових випадках - не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видання йому доручення до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

     Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного центром, повинна бути здійснена такою особою в присутності цього адвоката у формі письмової заяви, копія якої надсилається адвокатом до центру з надання допомоги. 

  Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані забезпечити участь захисника в кримінальному провадженні у випадках, якщо:

  1. Його участь є обов’язковою (ст. 52 КПК – особливо тяжкі злочини, щодо осіб до 18 років або із фізичними вадами, чи які не володіють мовою, та в разі застосування до осіб заходів виховного чи медичного характеру, або щодо яких здійснюється спеціальне досудове слідство чи провадження, а також в разі реабілітації померлої особи), а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника.
  2. Підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, або через брак коштів чи з інших причин не може його залучити.
  3. Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішили про необхідність залучення захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив його.

   Необґрунтована відмова від прийняття на себе захисту або участі у проведенні окремої процесуальної дії є неприпустимою. Відмову слід вважати обґрунтованою тільки у випадках:

— коли адвокат через тимчасову непрацездатність не може повноцінно виконувати свої професійні обов'язки;

— коли з об'єктивних причин у адвоката відсутня належна кваліфікація для надання правової допомоги у конкретному провадженні, яке є особливо складним;

— коли виник конфлікт інтересів;

    Адвокат, який здійснював захист клієнта під час досудового розслідування на підставі договору або за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, може відмовитись від прийняття доручення на захист цього клієнта в суді першої інстанції виключно з підстав, визначених законом.

    Необхідно зазначити, що перелік категорій осіб, які мають право на правові послуги безоплатної вторинної правової допомоги, є вичерпним. Центри не уповноважені розглядати повідомлення про затримання, що надходять від громадян, так само як і безпосередньо надавати безоплатну правову допомогу чи призначати адвокатів для надання такої допомоги у випадках, які не передбачені законодавством. 

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика