^наверх

header

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Юридические услуги в городе Сумы и области.


Контакты
моб. 0501603550, 0681858919
e-mail: vivat.sumy@gmail.com

Юридическая консультация Толмачёвых.

Юридические услуги предоставляются по адресу: г. Сумы, ул. Набережная р. Стрелки, д. 28, к. 1 (вход со двора)

Адвокатура України у період 1931-1939 років. Форми діяльності адвокатів, правове та фінансове становище об'єднань адвокатів, оплата праці адвокатів, організація контролю за діяльністю адвокатів і дисциплінарна відповідальність адвокатів у цей період.

        У зв’язку зі скасуванням у жовтні 1929 р. індивідуальної адвокатської практики здійснювалося реформування системи оплати праці захисника. Наказом НКЮ від 17 травня 1931 р. оплата праці визначалася відповідно до розряду адвоката. З 26 квітня 1932 р. НКЮ запровадив систему госпрозрахунку, встановлювався план, проте і ця система виявилася неприйнятною.
      У 1931 році Народний комісаріат юстиції прийняв Інструкцію про порядок ліквідації окружних судів, прокуратур і президій колегій захисників, за якою скасовувалися округи і створювалися міжрайонні колегії захисників. У травні 1931 р. наказом було визначено завдання міжрайонної колегії захисників, організацію, структуру, функції керівних органів, питання коштів і розподілу доходів, порядок прийому до колегії тощо. При президії міжрайонної колегії захисників створювалася іспитова комісія. Вирішувалися соціальні питання членів колегій, які досягли 60-річного віку: їм призначалися пенсії, які виплачувалися виключно з коштів страхового фонду, а розмір пенсії обчислювала президія з наступним затвердженням загальними зборами.

     Залишалася єдина форма адвокатської діяльності — колективна, колегії було визнано юридичними особами. Тобто юридичні консультації, за якими були закріплені адвокати, становили собою госпрозрахункові одиниці, що передбачало встановлення плану.

      У 1933 році наказом Наркома юстиції був встановлений порядок розгляду дисциплінарних справ членів колегії, що покладався на її президію, та оскарження до президії обласного суду постанов про застосування заходів дисциплінарного впливу.

    В 1934 році, згідно постанови «Про розширення прав Найвищого суду», безпосереднє керівництво колегіями захисників було покладено на Найвищий суд, який в цьому ж році затвердив нове Положення про форми роботи юридичних консультацій. Згідно з цим Положенням, юридична консультація залишалася госпрозрахунковою, захисникам гарантувалося 2/3 визначеної їм тарифної ставки, а оплата за сумісництвом обмежувалася їх основною ставкою.

     В цей період українська адвокатура вже остаточно була підконтрольна державі. В 1937 році колегії захисників перейшли у відання Наркому юстиції, який здійснював тепер загальне керівництво і нагляд за діяльністю колегій захисників, через спеціально створений для цього відділ. В цьому ж році наказом Наркому юстиції про колегії захисників було знову встановлено новий порядок оплати праці адвокатів. Тепер доручалося завідуючому юридичної консультації розподіляти заробіток між її членами за кількістю та якістю виконаної роботи, з урахуванням складності справ, кваліфікації кожного члена колегії, їх навантаження. Кожен захисник отримував свій заробіток за винятком 30%, що відраховувалися на утримання президії й витрати колективу.

   Замість міжрайонних колегій захисників утворювалися колегії при обласних судах, але знову під їхнім керівництвом і наглядом (постанова НКЮ від 11 лютого 1932 р. «Про структуру та функції обласних органів НКЮ»).

      На початку 30-х років важливою проблемою стала підготовка нових кадрів для адвокатури, зокрема існували 10-місячні курси підготовки членів колегій захисників в Одесі.

       У 1933 році наказом Наркома юстиції був встановлений порядок розгляду дисциплінарних справ членів колегії, що покладався на її президію, та оскарження до президії обласного суду постанов про застосування заходів дисциплінарного впливу.

       Вплив конституційної реформи в СРСР 1936-1937 років на адвокатуру України

       Про підвищення ролі адвокатури та рівня забезпечення права на захист точилися дискусії у період підготовки та прийняття Конституції СРСР 1936 р.

     Конституція Української РСР від 30 січня 1937 р. гарантувала забезпечення обвинуваченому права на захист. Отже, адвокатура, виконуючи функцію захисту, не могла надалі залишатися у підпорядкуванні судовим органам. Але вона не стала незалежною. У січні 1937 р. колегії захисників перейшли у відання НКЮ, який здійснював тепер загальне керівництво і нагляд за діяльністю колегій захисників, через спеціально створений для цього відділ.

         На одержавлення адвокатури була спрямована й директива Нарком’юсту СРСР від 22 грудня 1938 року «Про роботу колегій захисників», котра мала на меті перетворення адвокатури в радянську установу.

Copyrigcht © 2015 Юридическая консультация Толмачевых
Яндекс.Метрика